ARTICLES

Schuilenburg, M. & Soudijn, M. (2024), AI-criminaliteit: Een verkenning van actuele verschijningsvormen, in: Justitiële verkenningen, (50)1, pp. 12-29.

Schuilenburg, M. & Soudijn, M. (2023), Big Data Policing: The Use of Big Data and Algorithms by the Netherlands Police, in: Policing: A Journal of Policy and Practice, 17, paad061.

Schuilenburg, M. & Soudijn, M. (2023), Digitale surveillance: Achtergrond, opkomst en onderzoek, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (13)2, pp. 3-12.

Schuilenburg, M., Galič, M. & Das, A. (2023), AI and Administration of Criminal Justice: Report on The Netherlands, in: e-Revue Internationale de Droit Pénal, pp. 5-61.

Schuilenburg, M. & Soudijn, M. (2023), Nieuwe kennis en vaardigheden in het politiewerk, in: Het Tijdschrift voor de Politie, 2, pp. 21-25.

Schuilenburg, M. & Eski, Y (2022), On Tesla: Balancing sustainable car connectivity, silent lethality and luxury surveillance, in: Criminological Encounters, 5(1), pp. 234-251.

Schuilenburg, M. & Wessels, M. (2022), Vier handvatten voor betrouwbare algoritmische toepassingen in het politiewerk, in: Het tijdschrift voor de politie, 3, pp. 11-15.

Schuilenburg, M. (2022), Een orgie van geweld. Over de avondklok en Coolsingelrellen, in: Rotterdams Jaarboek, pp. 64-66.

Schuilenburg, M. & Soudijn, M. (2021), Big data in het veiligheidsdomein: Onderzoek naar big data-toepassingen bij de Nederlandse politie en de positieve effecten hiervan voor de politieorganisatie, in: Tijdschrift voor Veiligheid, (20)4, pp. 44-62.

Schuilenburg, M. (2021), De hybride en het klimaat: Het belang van Bruno Latour voor de criminologie, in: Tijdschrift voor Criminologie, (63)4, pp. 423-430.

Schuilenburg, M. (2021), Sécurité positive et espaces urbains partagés, in: Revue internationale de Criminologie et de Police technique et scientifique, 2/21, pp. 145-154.

Schuilenburg, M. & Janssen, J. (2021) Het antropoceen: De criminologische uitdaging in de 21e eeuw, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (11)1, pp. 3-13.

Schuilenburg, M. & Pali, B. (2020), Fear and Fantasy in the Smart City, in: Critical Criminology: An International Journal, 28, pp. 775-788.

Schuilenburg M. (2020), Sicherheit neu denken. Skizze für den Aufbau lokaler Fähigkeiten als Ausgangspunkt für Sicherheit, in: Difu-Impulse, Bd. 3, pp. 14-25.

Schuilenburg, M. (2020), Psychomacht: hoe sturen data en algoritmen de veiligheid in smart cities?, in: Justitiële verkenningen, (46)3, pp. 37-50.

Schuilenburg M. & Das, A. (2020), ‘Garbage in, garbage out’: Over predictive policing en vuile data, in: Beleid en Maatschappij, (47)3, pp. 254-268.

Schuilenburg M. & Van Stokkom, B. (2020), Macht, misdaad en exces: Enkele inleidende reflecties, in:  Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (10)1, pp. 3-17.

Schuilenburg, M., Messie, L. & De Vries, D. (2020), Boulevard Zuid in Rotterdam. Een onderzoek naar het vertrouwen van winkeliers in politie en gemeente (with ), in: Tijdschrift voor Veiligheid, (19)4, pp. 38-53.

Schuilenburg, M. (2020), Versnelling van wat we al zagen, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 2, pp. 4-7.

Schuilenburg M. & Peeters, R. (2018), Smart Cities and the Architecture of Security: Pastoral Power and the Scripted Design of Public Space, in: City, Territory and Architecture, (5)13, pp. 1-9.

Schuilenburg M. & Peeters, R. (2018), Machine Justice: Governing Security Through the Bureaucracy of Algorithms, in: Information Polity. An International Journal of Government and Democracy in the Information Age, (23)3, pp. 267-280.

Schuilenburg, M. & Das, A. (2018), Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht, in: Strafblad. Tijdschrift voor wetenschap en praktijk, (36)4, pp. 19-26.

Schuilenburg M. (2018), Opgeruimd staat netjes. Over de sociologie van gebiedsverboden en de praktijk van het Collectief Winkelverbod, in: Justitiële verkenningen, (44)2, pp. 27-40.

Schuilenburg M. & Swaaningen, R. van (2018), Theoretische vernieuwing in de criminologie, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (8)1, pp. 3-18.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2017), Gift Politics: Exposure and Surveillance in the Anthropocene, in: Crime, Law, and Social Change, (68)5, pp. 563-578.

Schuilenburg, M, Besseling, B. & Uitendaal, F. (2017), Vertrouwen in de politie. Empirisch onderzoek naar de beleving van vertrouwen in de Rotterdamse wijk Bloemhof, Justitiële verkenningen, (43)4, pp. 47-63.

Schuilenburg, M. (2017), ‘Buurt Bestuurt Niet.’ Empirisch onderzoek naar burgerparticipatie in een Rotterdamse achterstandswijk, in: Proces. Tijdschrift voor de strafrechtspleging, (96)1, pp. 19-34.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2017), The Birth of Mindpolitics: Understanding Nudging in Public Health Police, in: Social Theory & Health, 15 (2), pp. 138-159.

Schuilenburg, M. (2016), Predictive policing: De opkomst van een gedachtenpolitie?, in: Ars Aequi, jrg. 65, nr. 12, pp. 931-936.

Schuilenburg, M. (2016), Overheidsparticipatie in burgerprojecten. Over Buurt Bestuurt, Hillesluis en Schrödingers kat, in: Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 5, pp. 11-26.

Schuilenburg, M. (2016), Positieve veiligheid en positieve vrijheid. Meningen van wijkbewoners in Rotterdam-Zuid over Buurt Bestuurt, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 6, nr. 3, pp. 46-60.

Schuilenburg, M. & Van Steden, R. (2016), Positieve veiligheid. Een inleiding, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 6, nr. 3, pp. 2-15.

Schuilenburg, M & Lodder, A. (2016), Politie-webcrawlers en Predictive policing, in: Computerrecht. Tijdschrift voor Informatica, Telecommunicatie en Recht, 81(3), 150-154.

Schuilenburg, M & Van Steden, R. (2015), Afgeschermd wonen in Nederland: een studie naar waarom mensen hiervoor kiezen en hoe zij omgaan met interne regelgeving, in: Tijdschrift voor Veiligheid, 14 (3-4), pp. 3-18.

Schuilenburg, M. (2015), Behave or Be Banned? Banning Orders and Selective Exclusion from Public Space, in: Crime, Law and Social Change, 64(4-5), pp. 277-289.

Schuilenburg, M. (2015), Buurt Bestuurt: proeftuin van de participatiesamenleving, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. 3, pp. 42-45.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2015), From Biopolitics to Mindpolitics: Nudging in Safety and Security Management, in: Open! Platform for Art, Culture & the Public Domain, October 2nd, pp. 1-7.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2014), ‘No judging, but nudging’, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. 3, pp. 42-45.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2014), De geest als aangrijpingspunt. De betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs, in: Justitiële verkenningen, nr. 3, pp. 9-23.

Schuilenburg, M. & Hayward, K. (2014), To resist = to create? Some thoughts on the concept of resistance in cultural criminology, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 4, nr. 1, pp. 22-36.

Schuilenburg, M. & Steden, R. van (2014), De Collectieve Horeca Ontzegging. Uitsluiting uit de publieke ruimte?, in: Beleid en Maatschappij, jrg. 41, nr. 1, pp. 4-18.

Schuilenburg, M. (2013), De criminaliteitsdaling in New York. Over de zin en onzin van veiligheidsbeleid, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 9-22.

Schuilenburg, M. (2013), Effecten en risico’s van publiek-private samenwerking, in: Secondant, nr. 3/4, pp. 48-51.

Schuilenburg, M. & Swaaningen, R. van (2013), Veiligheid in een laatmoderne cultuur, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 3, nr. 2, pp. 109-122.

Schuilenburg, M. & Paulina, L. (2013), Uitsluiting van ex-gedetineerden door verzekeraars, in: Proces, jrg. 92, nr. 1, pp. 29-38.

Schuilenburg, M., Van Steden, R., Leemeijer, L. & Loots, L. (2012), Toezichthouders op de tram. Een studie naar de handhaving van het ov-verbod in Amsterdam en Rotterdam, in: Tijdschrift voor Toezicht, jrg. 3, nr. 4, pp. 9-21.

Schuilenburg, M. (2012), Achter de schermen. Over oude en nieuwe vormen van naming & shaming, in: Ars Aequi, jrg. 61, nr. 12, pp. 919-922.

Schuilenburg, M. & Tuinen, S. van (2012), Ten geleide. Bruno Latour, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 52, nr. 4, 2012, pp. 4-7.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2012), Als het aan UNIZO lag… Over publieke zaken en private actoren, in: Panopticon, jrg. 33, nr. 2, pp. 103-109.

Schuilenburg, M. (2011), The securitization of society. On the rise of quasi-criminal law and selective exclusion, in: Social Justice. A Journal of Crime, Conflict, and World Order, vol. 38, nos. 1-2, pp. 71-86.

Schuilenburg, M. & Dijkstra, C. (2011), Achter de voordeur met stedelijke interventieteams. Ontkokering of verkokering?, in: Justitiiele verkenningen, nr. 8, pp. 53-71.

Schuilenburg, M. (2011), De securitisering van de stad: park of jungle?, in: S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening), nr. 4, pp. 14-19.

Schuilenburg, M. (2011), Politiek: conflict of consensus? De ontideologisering van het veiligheidsprobleem, in: Open Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur, pp. 42-44.

Schuilenburg, M., Siegel, D., Staring, R. & Van Swaaningen, R. (2011), Over cultuur en criminaliteit, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, nr. (1) 0, pp. 3-17.

Schuilenburg, M. (2011), The right to terroir. Place and identity in times of immigration and globalization, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 21 (Rotterdam, NAi-Uitgevers), pp. 20-28.

Schuilenburg, M. (2011), Sonic Spatial Criteria: Concerning Sound Techniques and New Communities, in: Department of Public Sound, no. 1, pp. 9-14

Schuilenburg, M. (2011), De paradox van het populisme, in: Crimelink, nr. 2, pp. 10-11.

Schuilenburg, M. & Wagen, W. van der (2011), Samenwerking in de criminaliteitsbestrijding. Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak van illegale hennepteelt, in: Tijdschrift voor Veiligheid, nr. 1, pp. 10-25.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2011), Emergente processen in het veiligheidscomplex, in: Panopticon, jrg. 32, nr. 1, pp. 65-70.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2010), The Assassination of Gabriel Tarde by the Coward Emile Durkheim, in: Panopticon, jrg. 31, nr. 5, pp. 82-89.

Schuilenburg, M. (2010) Muziek. De blinde vlek van de criminologie, in: Justitiële verkenningen, nr. 6, pp. 41-46.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2010) Molair en moleculair onderzoek in veiligheidsstudies, in: Panopticon, jrg. 31, nr. 4, 2010, pp. 59-66.

Schuilenburg, M., Van Calster, P. & Guitjens, R. (2010) Bedrijfsverbetergebieden. Een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium, in: Justitiële verkenningen, nr. 5, pp. 61-79.

Schuilenburg, M. (2010), Architectuur en veiligheid. Voorwoord, in: Justitiële verkenningen, nr. 5, pp. 5-12.

Schuilenburg, M. & Tuinen, S. van (2009), Michel Foucault. Biopolitiek en bestuurlijkheid, in: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, nr. 3, pp. 1-5.

Schuilenburg, M. (2009), De securisering van de samenleving. Over de relatie tussen veiligheidszorg, bestuur en quasi-strafrecht, in: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, nr. 3, pp. 6-23.

Schuilenburg, M. (2009), Open Spaces and Little Sisters, in: Beyond. Values and Symptoms, no. 2, SUN: Amsterdam, pp. 120-126

Schuilenburg, M. (2009), Het tijdperk van onzichtbare breuken, in: De Gids, nr. 6, pp. 645-654.

Schuilenburg, M., Wesselink, L. & Van Calster, P. (2009), De Collectieve Winkelontzegging, in: Tijdschrift voor Veiligheid, nr. 1, pp. 6-19

Schuilenburg, M., Coenraads, A. & Van Calster, P. (2009), Onder de mensen. De aanpak van transportcriminaliteit door politie, verzekeraars en schade-experts, in: Justitiële verkenningen, nr. 1, pp. 43-63.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2009), Burgernet vanuit een nodal governanceperspectief, in: Justitiële verkenningen, nr. 1, pp. 93-113.

Schuilenburg, M. (2008), The Dislocating Perspective of Assemblages. Another Look at the Issue of Security, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 15 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 18-35.

Schuilenburg, M. (2008), A Short Introduction to Agamben’s ‘Beyond Human Rights’, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 15 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 86-89.

Schuilenburg, M. & Romein, E. (2008), Are you on the fast track? The rise of surveillant assemblages in a post industrial age, in: Architectural Theory Review, vol. 13, no. 3, pp. 337-348.

Schuilenburg, M. (2008), Citizenship revisited: denizens and margizens, in: Peace Review on Citizenship and Social Justice, vol. 20, no. 3, pp. 358-365.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2008), Kentsel Konteynerin Mekansal Devrimi, in: Arredamento Mimarlik, no. 3, pp. 63-67.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Three strikes, you’re out, in: 54.780 Woorden over nieuwe Media Cultuur in Nederland, Amsterdam: Instituut voor Netwerkcultuur en het Sandberg Instituut, pp. 11-14.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Nodal Urbanity, in: Architecturebulletin, no. 3 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 13-18.

Schuilenburg, M. & Croes, M. (2007), Vrijheid, gelijkheid, broederschap, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 5-12.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Meer dan bakstenen, in: De Groene Amsterdammer, nr. 9, pp. 26-27.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Mediapolis. Over nieuwe steden en dingen die voorbij gaan, in: Catalogus festival Gogbot, Enschede, pp. 6-9

Schuilenburg, M. (2006), It’s the protocol, stupid!, in: Monu. Magazine on Urbanism, no. 5, pp. 53-58.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Pop-Up City, in: Tank Magazine, no. 7, pp. 156-161.

Schuilenburg, M. (2006), In alle staten van beschuldiging. Straffen in een globale samenleving, in: Nederlands Juristen Blad, nr. 6, pp. 311-315.

Schuilenburg, M. (2006), De codes van de openbare ruimte, in: In de Marge, nr. 3, pp. 2-10.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Virtuele oorlogsvoering. Oorlog en verzet in videogames, in: In de Marge, nr. 2, pp. 5-16 en in: Militaire Spectator, nr. 3, pp. 56-65.

Schuilenburg, M. (2006), Technologie en misdaad. Over de opkomst van een protocollaire samenleving, in: Flexmens, nr. 2.1, pp. 22-25.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Detroit: connecting the needle with the city, in: Cross-Reference, vol. 00, issue 00, The Hague.

Schuilenburg, M. (2005), De militarisering van de openbare ruimte. Over de invloed van videogames op onze werkelijkheid, in: Justitiële verkenningen, nr. 4, pp. 47-67.

Schuilenburg, M. (2005), Gevaarlijk weten. Over verbeelding en criminologie, in: Justitiële verkenningen, nr. 4, pp. 5-10.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2005), The audio-hallucinatory spheres of the city. A pop analysis of the urbanization process, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 9, (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 16-36.

Schuilenburg, M. (2004), De noodtoestand als regel. Cyberkritische reflecties over de openbare ruimte, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 9-21.

Schuilenburg, M. (2004), Slimme rechtshandhaving, in: De Helling, nr.1, pp. 26-30.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), ‘Scenius’ contra Genius. Über das Umzingeln von Star-Architekten, in: Bauwelt. Zeitschrift für Architekten, no. 4, pp. 16-19.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), Grime. Rauwe geluiden uit de onderbuik van Londen, in: Gonzo (circus), nr. 64, pp. 38-39.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), Flitsarchitecten in het popmodernisme. De stedelijke (denk)beelden van videoclips, in: Ravage, nr. 1, pp. 28-30.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2003), The World After Pong. On the dynamic of video games and their parallel cities, in: Archis, no. 3, pp. 40-45.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2003), De elektrificatie van de ruimte. Over de stedelijke kadans van elektronische muziek, in: Gonzo (circus), nr. 59, pp. 38-41.

Schuilenburg, M. (2000), Mapping de stad, in: Mba-Kajere, zomer 2000, pp. 10-12.

@