Marc Schuilenburg teaches in the department of Criminal Law and Criminology, VU University Amsterdam.

ARTICLES

Schuilenburg M. & Peeters, R. (2018), Smart Cities and the Architecture of Security: Pastoral Power and the Scripted Design of Public Space, in: City, Territory and Architecture, accepted.

Schuilenburg M. & Peeters, R. (2018), Machine Justice: Governing Security Through the Bureaucracy of Algorithms, in: Information Polity. An International Journal of Government and Democracy in the Information Age, (23)3, online first.

Schuilenburg M. (2018), Opgeruimd staat netjes. Over de sociologie van gebiedsverboden en de praktijk van het Collectief Winkelverbod, in: Justitiële verkenningen, (44)2, pp. 27-40.

Schuilenburg M. & Swaaningen, R. van (2018), Theoretische vernieuwing in de criminologie, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, (8)1, pp. 3-18.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2017), Gift Politics: Exposure and Surveillance in the Anthropocene, in: Crime, Law, and Social Change, (68)5, pp. 563-578.

Schuilenburg, M, Besseling, B. & Uitendaal, F. (2017), Vertrouwen in de politie. Empirisch onderzoek naar de beleving van vertrouwen in de Rotterdamse wijk Bloemhof, Justitiële verkenningen, (43)4, pp. 47-63.

Schuilenburg, M. (2017), ‘Buurt Bestuurt Niet.’ Empirisch onderzoek naar burgerparticipatie in een Rotterdamse achterstandswijk, in: Proces. Tijdschrift voor de strafrechtspleging, (96) 1, pp. 19-34.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2017), The Birth of Mindpolitics: Understanding Nudging in Public Health Police, in: Social Theory & Health, 15 (2), pp. 138-159.

Schuilenburg, M. (2016), Predictive policing: De opkomst van een gedachtenpolitie?, in: Ars Aequi, jrg. 65, nr. 12, pp. 931-936.

Schuilenburg, M. (2016), Overheidsparticipatie in burgerprojecten. Over Buurt Bestuurt, Hillesluis en Schrödingers kat, in: Justitiële verkenningen, jrg. 42, nr. 5, pp. 11-26.

Schuilenburg, M. (2016), Positieve veiligheid en positieve vrijheid. Meningen van wijkbewoners in Rotterdam-Zuid over Buurt Bestuurt, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 6, nr. 3, pp. 46-60.

Schuilenburg, M. & Van Steden, R. (2016), Positieve veiligheid. Een inleiding, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 6, nr. 3, pp. 2-15.

Schuilenburg, M & Lodder, A. (2016), Politie-webcrawlers en Predictive policing, in: Computerrecht. Tijdschrift voor Informatica, Telecommunicatie en Recht, 81(3), 150-154.

Schuilenburg, M & Van Steden, R. (2015), Afgeschermd wonen in Nederland: een studie naar waarom mensen hiervoor kiezen en hoe zij omgaan met interne regelgeving, in: Tijdschrift voor Veiligheid, 14 (3-4), 3-18.

Schuilenburg, M. (2015), Behave or Be Banned? Banning Orders and Selective Exclusion from Public Space, in: Crime, Law and Social Change, 64 (4-5), 277-289.

Schuilenburg, M. (2015), Buurt Bestuurt: proeftuin van de participatiesamenleving, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. 3, pp. 42-45.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2015), From Biopolitics to Mindpolitics: Nudging in Safety and Security Management, in: Open! Platform for Art, Culture & the Public Domain, October 2nd, pp. 1-7.

Schuilenburg, M. (2015), Security Crack-Ups, in: Books Combined, July 6th.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2014), ‘No judging, but nudging’, in: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nr. 3, pp. 42-45.

Schuilenburg, M. & Peeters, R. (2014), De geest als aangrijpingspunt. De betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs, in: Justitiële verkenningen, nr. 3, pp. 9-23.

Schuilenburg, M. & Hayward, K. (2014), To resist = to create? Some thoughts on the concept of resistance in cultural criminology, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 4, nr. 1, pp. 22-36.

Schuilenburg, M. & Steden, R. van (2014), De Collectieve Horeca Ontzegging. Uitsluiting uit de publieke ruimte?, in: Beleid en Maatschappij, jrg. 41, nr. 1, pp. 4-18.

Schuilenburg, M. (2013), De criminaliteitsdaling in New York. Over de zin en onzin van veiligheidsbeleid, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 9-22.

Schuilenburg, M. (2013), Effecten en risico’s van publiek-private samenwerking, in: Secondant, nr. 3/4, pp. 48-51.

Schuilenburg, M. & Swaaningen, R. van (2013), Veiligheid in een laatmoderne cultuur, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, jrg. 3, nr. 2, pp. 109-122.

Schuilenburg, M. & Paulina, L. (2013), Uitsluiting van ex-gedetineerden door verzekeraars, in: Proces, jrg. 92, nr. 1, pp. 29-38.

Schuilenburg, M., Van Steden, R., Leemeijer, L. & Loots, L. (2012), Toezichthouders op de tram. Een studie naar de handhaving van het ov-verbod in Amsterdam en Rotterdam, in: Tijdschrift voor Toezicht, jrg. 3, nr. 4, pp. 9-21.

Schuilenburg, M. (2012), Achter de schermen. Over oude en nieuwe vormen van naming & shaming, in: Ars Aequi, jrg. 61, nr. 12, pp. 919-922.

Schuilenburg, M. & Tuinen, S. van (2012), Ten geleide. Bruno Latour, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 52, nr. 4, 2012, pp. 4-7.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2012), Als het aan UNIZO lag… Over publieke zaken en private actoren, in: Panopticon, jrg. 33, nr. 2, pp. 103-109.

Schuilenburg, M. (2011), The securitization of society. On the rise of quasi-criminal law and selective exclusion, in: Social Justice. A Journal of Crime, Conflict, and World Order, vol. 38, nos. 1-2, pp. 71-86.

Schuilenburg, M. & Dijkstra, C. (2011), Achter de voordeur met stedelijke interventieteams. Ontkokering of verkokering?, in: Justitiiele verkenningen, nr. 8, pp. 53-71.

Schuilenburg, M. (2011), De securitisering van de stad: park of jungle?, in: S+RO (Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening), nr. 4, pp. 14-19.

Schuilenburg, M. (2011), Politiek: conflict of consensus? De ontideologisering van het veiligheidsprobleem, in: Open Noodnummer. Over de nieuwe politiek van cultuur, pp. 42-44.

Schuilenburg, M., Siegel, D., Staring, R. & Van Swaaningen, R. (2011), Over cultuur en criminaliteit, in: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, nr. (1) 0, pp. 3-17.

Schuilenburg, M. (2011), The right to terroir. Place and identity in times of immigration and globalization, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 21 (Rotterdam, NAi-Uitgevers), pp. 20-28.

Schuilenburg, M. (2011), Sonic Spatial Criteria: Concerning Sound Techniques and New Communities, in: Department of Public Sound, no. 1, pp. 9-14

Schuilenburg, M. (2011), De paradox van het populisme, in: Crimelink, nr. 2, pp. 10-11.

Schuilenburg, M. & Wagen, W. van der (2011), Samenwerking in de criminaliteitsbestrijding. Kwalitatief onderzoek naar de integrale aanpak van illegale hennepteelt, in: Tijdschrift voor Veiligheid, nr. 1, pp. 10-25.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2011), Emergente processen in het veiligheidscomplex, in: Panopticon, jrg. 32, nr. 1, pp. 65-70.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2010), The Assassination of Gabriel Tarde by the Coward Emile Durkheim, in: Panopticon, jrg. 31, nr. 5, pp. 82-89.

Schuilenburg, M. (2010) Muziek. De blinde vlek van de criminologie, in: Justitiële verkenningen, nr. 6, pp. 41-46.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2010) Molair en moleculair onderzoek in veiligheidsstudies, in: Panopticon, jrg. 31, nr. 4, 2010, pp. 59-66.

Schuilenburg, M., Van Calster, P. & Guitjens, R. (2010) Bedrijfsverbetergebieden. Een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium, in: Justitiële verkenningen, nr. 5, pp. 61-79.

Schuilenburg, M. (2010), Architectuur en veiligheid. Voorwoord, in: Justitiële verkenningen, nr. 5, pp. 5-12.

Schuilenburg, M. & Tuinen, S. van (2009), Michel Foucault. Biopolitiek en bestuurlijkheid, in: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, nr. 3, pp. 1-5.

Schuilenburg, M. (2009), De securisering van de samenleving. Over de relatie tussen veiligheidszorg, bestuur en quasi-strafrecht, in: Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, nr. 3, pp. 6-23.

Schuilenburg, M. (2009), Open Spaces and Little Sisters, in: Beyond. Values and Symptoms, no. 2, SUN: Amsterdam, pp. 120-126

Schuilenburg, M. (2009), Het tijdperk van onzichtbare breuken, in: De Gids, nr. 6, pp. 645-654.

Schuilenburg, M., Wesselink, L. & Van Calster, P. (2009), De Collectieve Winkelontzegging, in: Tijdschrift voor Veiligheid, nr. 1, pp. 6-19

Schuilenburg, M., Coenraads, A. & Van Calster, P. (2009), Onder de mensen. De aanpak van transportcriminaliteit door politie, verzekeraars en schade-experts, in: Justitiële verkenningen, nr. 1, pp. 43-63.

Schuilenburg, M. & Van Calster, P. (2009), Burgernet vanuit een nodal governanceperspectief, in: Justitiële verkenningen, nr. 1, pp. 93-113.

Schuilenburg, M. (2008), The Dislocating Perspective of Assemblages. Another Look at the Issue of Security, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 15 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 18-35.

Schuilenburg, M. (2008), A Short Introduction to Agamben’s ‘Beyond Human Rights’, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 15 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 86-89.

Schuilenburg, M. & Romein, E. (2008), Are you on the fast track? The rise of surveillant assemblages in a post industrial age, in: Architectural Theory Review, vol. 13, no. 3, pp. 337-348.

Schuilenburg, M. (2008), Citizenship revisited: denizens and margizens, in: Peace Review on Citizenship and Social Justice, vol. 20, no. 3, pp. 358-365.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2008), Kentsel Konteynerin Mekansal Devrimi, in: Arredamento Mimarlik, no. 3, pp. 63-67.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Three strikes, you’re out, in: 54.780 Woorden over nieuwe Media Cultuur in Nederland, Amsterdam: Instituut voor Netwerkcultuur en het Sandberg Instituut, pp. 11-14.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Nodal Urbanity, in: Architecturebulletin, no. 3 (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 13-18.

Schuilenburg, M. & Croes, M. (2007), Vrijheid, gelijkheid, broederschap, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 5-12.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Meer dan bakstenen, in: De Groene Amsterdammer, nr. 9, pp. 26-27.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2007), Mediapolis. Over nieuwe steden en dingen die voorbij gaan, in: Catalogus festival Gogbot, Enschede, pp. 6-9

Schuilenburg, M. (2006), It’s the protocol, stupid!, in: Monu. Magazine on Urbanism, no. 5, pp. 53-58.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Pop-Up City, in: Tank Magazine, no. 7, pp. 156-161.

Schuilenburg, M. (2006), In alle staten van beschuldiging. Straffen in een globale samenleving, in: Nederlands Juristen Blad, nr. 6, pp. 311-315.

Schuilenburg, M. (2006), De codes van de openbare ruimte, in: In de Marge, nr. 3, pp. 2-10.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Virtuele oorlogsvoering. Oorlog en verzet in videogames, in: In de Marge, nr. 2, pp. 5-16 en in: Militaire Spectator, nr. 3, pp. 56-65.

Schuilenburg, M. (2006), Technologie en misdaad. Over de opkomst van een protocollaire samenleving, in: Flexmens, nr. 2.1, pp. 22-25.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2006), Detroit: connecting the needle with the city, in: Cross-Reference, vol. 00, issue 00, The Hague.

Schuilenburg, M. (2005), De militarisering van de openbare ruimte. Over de invloed van videogames op onze werkelijkheid, in: Justitiële verkenningen, nr. 4, pp. 47-67.

Schuilenburg, M. (2005), Gevaarlijk weten. Over verbeelding en criminologie, in: Justitiële verkenningen, nr. 4, pp. 5-10.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2005), The audio-hallucinatory spheres of the city. A pop analysis of the urbanization process, in: Open. Cahier on art and the public domain, no. 9, (Rotterdam: NAi Uitgevers), pp. 16-36.

Schuilenburg, M. (2004), De noodtoestand als regel. Cyberkritische reflecties over de openbare ruimte, in: Justitiële verkenningen, nr. 8, pp. 9-21.

Schuilenburg, M. (2004), Slimme rechtshandhaving, in: De Helling, nr.1, pp. 26-30.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), ‘Scenius’ contra Genius. Über das Umzingeln von Star-Architekten, in: Bauwelt. Zeitschrift für Architekten, no. 4, pp. 16-19.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), Grime. Rauwe geluiden uit de onderbuik van Londen, in: Gonzo (circus), nr. 64, pp. 38-39.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2004), Flitsarchitecten in het popmodernisme. De stedelijke (denk)beelden van videoclips, in: Ravage, nr. 1, pp. 28-30.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2003), The World After Pong. On the dynamic of video games and their parallel cities, in: Archis, no. 3, pp. 40-45.

Schuilenburg, M. & De Jong, A. (2003), De elektrificatie van de ruimte. Over de stedelijke kadans van elektronische muziek, in: Gonzo (circus), nr. 59, pp. 38-41.

Schuilenburg, M. (2000), Mapping de stad, in: Mba-Kajere, zomer 2000, pp. 10-12.

@